Hvad er Feng Shui

Feng Shui er bevidst og målrettet indretning. Og et studie om, hvordan vi mennesker påvirkes af de omgivelser vi befinder os i. Da vi lever i en stadig udveksling med naturen og omgivelserne, påvirkes også stærkt heraf.

Det er filosofien, erkendelsen og videnskaben om at alt er forbundet, at intet eksisterer isoleret – ethvert væsen, enhver genstand, tanke og følelse står i nær forbindelse med hinanden. Da Feng Shui principperne også er baseret de gældende naturlove, kan de overalt, også hos os i vesten, på allerbedste vis anvendes.

Vores omgivelser har stor betydning og stor virkning på hvordan det går os, og hvordan vores liv udvikler sig, men omgivelserne er også et udtryk for vores indre tilstand som: Sundhed eller sygdom, succes eller fiasko, lykke eller utilfredshed.

Når omgivelserne formes og indrettes bevidst og målrettet, når vi ved med hvilke midler vi kan yde indflydelse herpå, så er det også muligt dreje vores liv i den retning vi måtte ønske.

Kort fortalt: Målet og formålet med Feng Shui er, at skabe de bedste fysiske rammer, den bedste positive atmosfære i balance og harmoni.